RA-SK Oy toimii valtakunnallisesti aina pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka.

Maanalaisen asiantuntijat

Moni ei tule autoa tankatessaan ajatelleeksi, mitä kaikkea voi löytyä huoltoaseman alta. Suomessa on vain harva RA-SK Oy:n kaltainen toimija, joka pystyy takaamaan turvallisuuden tällekin toimenpiteelle.

Hyvinkääläinen RA-SK Oy on yksi harvoista suomalaisista toimijoista, jonka erikoisosaamiseen kuuluu sekä polttoaineen jakeluasemien saneeraaminen että rakentaminen ja pilaantuneiden maiden puhdistus. Yrityksen suurimpaan asiakaskuntaan kuuluvatkin johtavat öljy-yhtiöt sekä VR, mutta myös kuntia ja yksityisiä palvellaan esimerkiksi säiliönpoistourakoiden tiimoilta. RA-SK Oy:n toimitusjohtaja Marko Lahtinen on toiminut alalla jo 15 vuotta, ja alkujaan kahden työntekijän yritys on vuosien varrella kasvanut 20 hengen kokoiseksi. Tänä päivänä RA-SK Oy toimii valtakunnallisesti aina pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka.

– Yrityksemme huoltoasematoiminta sai alkunsa 2000-luvun alkupuolella, kun kauppa- ja teollisuusministeriö määräsi ns. KTM suojaukset huoltoasemien maaperän suojaukseen. Tätä myötä myös toimenkuvamme lähti laajentumaan, Lahtinen avaa.

Vaatimukset kulkevat tekniikan edellä

Viranomaiset ovat tarkkoja maanrakennusalan yritysten toiminnasta varsinkin silloin, kun urakat tapahtuvat pohjavesialueilla. Alan viimeisimmät vaatimukset edellyttävät, että alueiden viemäröintien tulisi olla kaksoisvaippaviemäröintejä.

– Haasteena tämänkaltaisissa urakoissa ovat viemäröintivaatimukset, joihin ei ole vielä olemassa olevaa tekniikkaa. Tällaisiin tilanteisiin haetaan kuitenkin aina parhaimmat vaihtoehtoiset ratkaisut, jotka hyväksytetään sekä viranomaisilla, rakennusvalvojilla että tilaajalla, Lahtinen painottaa.

Kun vanhemmat yksivaippasäiliöt vaihdetaan kaksoisvaippasäiliöihin, joudutaan myös muu maan alla oleva tekniikka, kuten sähköt ja putkitukset, viemäröinnit ja suojaukset uusimaan säiliöiden lisäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhan aseman sulkemista jopa kahdeksi kuukaudeksi.

– Tällöin kaikki entinen tekniikka puretaan pois ja rakennetaan uudelleen. Tässä prosessissa on mukana hyvin paljon viranomaisia ja lainsäädäntöä riippuen jopa siitä, millä paikkakunnalla toimitaan, Lahtinen lisää.

Luottamus alan tekijöihin avainasemassa

Maan alle asennettava nykytekniikka on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja tätä myös alan toimijat peräänkuuluttavat. Tietoisuuden edistämiseksi muun muassa Öljy- ja Biopolttoaineala ry  järjestää aiheesta koulutuksia.

– Tämän lisäksi viranomaisia kutsutaan mukaan eri työvaiheisiin, jotta ne voidaan tarkastaa ja dokumentoida. Jokaisesta vaiheesta laaditaan virallinen laaduntarkastuspöytäkirja ja tilaajan puolelta työmailla on mukana myös puolueeton valvoja, Lahtinen toteaa.

Maan alta löytyy myös usein tekniikkaa, josta tavallinen kuluttaja ei ole tietoinen. Auton tankkaaminen voi olla tavalliselle mattimeikäläiselle itsestään selvä asia, mutta tämän mahdollistaminen on vaatinut lukuisia työtunteja sekä urakoitsijalta että suunnittelijoilta.

– Turvallisuus taataan silloin, kun maaperä on hyvin suojattu ja kaksoisvaippasäiliöt ja putket ovat käytössä. Jos esim. polttoainesäiliö vuotaisi, nykytekniikan ansiosta hälytys tapahtuisi heti ja ilmoitus asiasta siirtyisi välittömästi valvomoihin, Lahtinen painottaa.