SM_maanpää_solid_house_300_CMYK

Maaperätutkimusten avulla vältetään monta turhaa kiistaa

Vanhat talot kaipaavat maaperätutkimuksia aivan yhtä lailla kuin uudiskohteetkin. Erityisen ajankohtaisia tutkimukset ovat talon myyntiä suunniteltaessa.

Tänä päivänä erilaiset kuntokartoitukset alkavat olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus vanhoja taloja myytäessä. SM Maanpää Oy:n toimitusjohtaja Sauli Maanpää kuitenkin arvioi, että valitettavan usein kartoitukset ovat laadultaan hyvin epätasaisia ja niistä puuttuu jopa kokonaan kannanotto rakennuksen vinouteen, perustuksiin tai maaperään.

– Vanhojen kohteiden maaperäkartoitukset ovat vielä aika uusi juttu, vaikka niiden tekeminen olisikin ehdottoman suositeltavaa, Maanpää toteaa.

Milloin maaperätutkimus kannattaa?

Maanpää on joutunut toimimaan jo useita kertoja asiantuntijatodistajana, kun myyjän ja ostajan välille on puhjennut riita vanhan talon kunnosta. – Tällaiset kiistat voitaisiin välttää, kun ennen vanhan rakennuksen myyntiä selvitettäisiin myös maaperän, salaojien ja talon kuivanapitorakenteiden kunto. Silloin ostaja tietää, mitä on hankkimassa eikä turhia epäselvyyksiä jouduta ratkomaan jälkikäteen, Maanpää toteaa.

Maaperätutkimukset ovat aiheellisia etenkin ennen 1970-lukua valmistuneiden kohteiden, kuten rintamamiestalojen kohdalla, sillä niitä rakennettaessa pohjarakentamista koskevat määräykset olivat Suomessa vielä varsin olemattomat.

Miten tutkimukset toteutetaan?

Tutkimuksissa liikkeelle voi lähteä selvittämällä kohteen rakennusluvan myöntämisajanakohdan ja tiedot alkuperäisistä suunnitelmista Rakennusvalvonta-arkistosta. LVI-arkistosta puolestaan löytyvät mm. tiedot tehdyistä putkitöistä. Jos maaperästä ei ole tarkempaa tietoa, kannattaa tutkimukset tehdä aina varmuuden vuoksi. – Jälkikäteen tehtyinä tutkimuksen kustannukset ovat noin 1000 euron luokkaa, mikä ei ole mahdottoman paljon, kun ottaa huomioon mahdollisesta riitatilanteesta aiheutuvat kulut, Maanpää toteaa. Usein voidaan myös sopia, että myyjä ja ostaja jakavat kulut puoliksi.

Mitä talonostajan tulee ottaa huomioon?

Etenkin rintamamiestalot kiinnostavat usein nuoria, jotka eivät välttämättä ole rakentamisen asiantuntijoita. Kun tieto ongelmista on olemassa ja se on otettu huomioon myös kohteen hinnoittelussa, voi kokemattomampikin ostaja välttyä turhilta harha-askelilta talokauppoja tehdessään.

Ostajan tulisi kuitenkin osata kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin asuntoesitteitä lukiessa. – Rakennuksen kannalta tärkeimpiä ovat runko, perustukset ja kuivanapito. Näiden asioiden kunto tulisi varmistaa aina ensimmäisenä; keittiökalusteiden, laattojen ynnä muiden ehostus kun onnistuu helpommin myös jälkeenpäin, Maanpää muistuttaa.