turkutalo

Matalasuhdanne ei vaikuta Turun korjausrakentamiseen

Matalasta taloussuhdanteesta huolimatta saneerausala on täydessä vauhdissa. Remonttitilauksissa ja niiden määrässä ei ole huomattu muutoksia ja tilaajat suosivat edelleen kokonaisvaltaisia remontteja.

turkutalo2Saneeraustilauksissa hyvien ja kestävien materiaalien käytön yhteensopivuus tilaajan budjettiin ei kuitenkaan aina ole kohdallaan. Budjetin paineen alla asiakas voi sortua luopumaan laadukkaista materiaaleista niiden usein korkeamman hinnan tähden. Yksi ratkaisu olisi toteuttaa remontti pienemmissä osissa pidemmällä aikajanalla, jolloin materiaalien laadusta ei välttämättä tarvitsisi tinkiä.
Turkutalo Oy:ssä on kuitenkin huomattu, että asiakas mielellään tilaa remontin kerralla lattiasta kattoon, jolloin materiaali- ja kustannusyhtälön ratkaiseminen jää ammattilaisen vastuulle. Tässä Turkutalo on vahva: urakoita mietitään tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa budjetin ja toiveiden näkökulmasta. Konsultointipalvelu perustuu yrityksen asiantuntijoiden pitkään kokemukseen alalla. Yrittäjä Juha Rautiainen painottaakin urakoitsijan liittämistä projektiin jo suunnitteluvaiheessa.

Laajaa ydinosaamista

Rautiainen on toiminnassaan panostanut hyvin monipuolisiin palveluihin ja siihen, että jokaista alan osa-aluetta kohden löytyy omat erikoisosaajat. Näin työmiehet saavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja tuottaa parasta mahdollista laatua. Ammattilaisilta löytyy kuitenkin valmiudet auttaa projektien muillakin alueilla. Yrityksen monipuolisia palveluita Rautiainen perustelee työtilanteen näkökulmasta: sesonkien mukaan vaihteleva rakennusala työllistää välillä tiettyjä osa-alueita enemmän kuin muita. Monipuolisia palveluita omaava yritys pystyy siis työllistämään itsensä vuoden ympäri. Samalla asiakas saa koko projektin yhden puhelinnumeron kautta. Huoneistoremonttien yhteydessä pihakin voidaan laittaa kuntoon leikkipaikkaa ja nurmikkoa myöten.
– Jakamalla osa-alueet selkeästi työmiesten välillä, voimme varmistaa laadun ylläpitämisen. Periaatteemme on, että yksikään tyytymätön asiakas ei saa jäädä jäljiltämme ja erinomainen asiakastyytyväisyys tukee tätä periaatetta.