Teräsrakenne Suikki Oy palvellut 20 vuotta asiakkaitaan teräsrakentamisen parissa.

Menestyvä yritys luottaa työntekijöihinsä

www.suikki.fi

 

Teräsrakenne Suikki Oy:llä tuli viime vuonna täyteen 20 vuotta teräsrakentamisen parissa. Menestyvän yrityksen vahvuus on monipuolisessa osaamisessa ja pätevissä, pitkäaikaisissa työntekijöissä.

– Olemme työskennelleet yrityksille ja yksityishenkilöille sekä maatalouteen. Jonkin verran teemme myös kulutusosien korjausta maanrakentajille. Olemme olleet mukana monessa, kuten teollisuuden kunnossapidossa, jolloin töitä on riittänyt myös laskusuhdanteessa. Yrittäjän on tosin aina kyettävä kestämään epävarmuutta, eikä tilauskanta täyty tasaisesti, kertoo yrityksen omistaja, toimitusjohtaja Mikko Suikki.

– Meillä on erittäin pätevät työntekijät. Pienessä yrityksessä on tärkeää, että kaikki pystyvät tekemään erilaisia työtehtäviä ja ovat monitaitoisia. Kyllä vahvuutemme on työntekijöissä. Usein meillä sama työntekijä sekä valmistaa että asentaa tuotteen, jolloin työ on laadukasta, eikä sitä tarvitse korjailla perästäpäin. Työntekijöiltä tulee usein myös hyviä kehitysideoita, Suikki kiittelee.

Laatukriteerit ovat kaikkien etu

Kahdenkymmenen vuoden aikana moni asia on muuttunut. Määräyksiä on tullut lisää, ja etenkin asennuspuolella työturvallisuus on kehittynyt. Myös loppukäyttäjien turvallisuus on maksimoitu tuotteelle asetettujen laatuvaatimusten kasvaessa. Dokumentointi on lisääntynyt, ja yrityksen täytyy esittää tiedot valmistettavista materiaaleista sekä työhön tarvittavista pätevyyksistä. Teräsrakenne Suikki Oy on pitänyt kiinni määräyksistä tarkasti, koska se on kaikkien etu.

Laatujärjestelmä on laadittu ammattilaisten voimin, näin turvataan se, että standardiin tulevat muutokset tulee huomioitua. Kun esimerkiksi tarvitaan hitsausohje, käännytään hitsauskoordinaattorin puoleen. Tällöin Staco Oy auttaa.

Laatujärjestelmä takaa sen, että tuotanto on tiettyjen kriteerien mukaista, Suikki muistuttaa. Hän lisää samaan hengenvetoon, että tilaajan kannattaa aina varmistaa, että urakan suorittavalla yrityksellä nämä asiat ovat kunnossa, ja että sillä on oikeus suorittaa tarvittavia töitä. Näin vältytään monenlaiselta harmilta.

Lähtökohtana asiakkaan tarpeet

Yrityksessä tehdään kaikenlaista jalkapallomaalista rakennuksen teräsrunkoihin. Perusrunkorakentamisen suhteen firman projektit pidetään painoluokiltaan alle sadassa tonnissa. Usein ollaan mukana asiakkaan kanssa jo alkuvaiheen suunnittelussa, jolloin voidaan tuoda omia kehittämisideoita ja näkemyksiä peliin. Jossain määrin työ on myös räätälöintiä.

– Olemme esimerkiksi olleet kehittämässä olemassa olevaa tuotantolinjaa työntekijöiden tarpeiden mukaan ergonomian ja toimivuuden näkökulmasta, tai miettimässä jonkin koneen tai laitteen työkaluille sijoituspaikkaa. Autamme mielellämme asiakkaita tuollaisissakin asioissa, Suikki toteaa.

– Kilpailu tämän päivän teräsrakentamisessa on kovaa, ja tuotteet täytyy saada valmistettua kilpailukykyiseen hintaan. Tämä vaatii tehokkaat koneet ja kaluston, oikeat alihankkijat ja hyvät yhteistyökumppanit aina suunnittelua myöten. Tuotteiden valmistusaika jää joskus lyhyeksi ja tämä kysyy paitsi joustavuutta ja nopeutta reagoida, myös kykyä saada aikaan silti laadukas lopputulos. Olemme kuitenkin onnistuneet tässä, Mikko Suikki toteaa lopuksi.