Monipuolisuus on pienyrittäjän valttikortti

Pienyrittäjänä toimiminen on erilaista maaseudulla kuin suurissa kaupungeissa. Maakunnissa yrittäjän ei kannata erikoistua vain tiettyyn osa-alueeseen, vaan parhaiten kilpailussa pärjäävät alansa moniosaajat. Juuri sellaisia ovat Sähkö Aura Oy:n Mikko Lehtimäki ja Ville Ojanen, jotka toimivat Aurassa ja sen lähialueella niin pienteollisuuden, maatalouden kuin asuintalojen sähkötöiden parissa.

Maakunnassa tieto osaavista yrittäjistä leviää suusta suuhun eikä erillistä mainostamista siksi juurikaan tarvita. Myös 10 vuotta toimineen Sähkö Auran maine on kiirinyt ja asiakaspohja onkin tällä hetkellä varsin laaja kattaen muun muassa Auran kunnan ja sen monet pienyritykset. Kilpailijoita löytyy sekä omasta että naapurikunnista, eikä pienyrittäjänä toimiminen ole muutenkaan helppoa alati lisääntyvän byrokratian vuoksi. Kun osaamisalue on laaja ja maine hyvä, on markkinoilla pärjääminen kuitenkin mahdollista.

Paikallisten pienyrittäjien palvelua kannattaa suosia, koska sillä tavoin voi tukea alueen elinvoimaisuutta. Pieni yritys erottuu usein edukseen myös joustavalla palvelulla. Sähkö Auralla on oma varasto maaseudulla, jolloin tarvikkeiden hakemiseen Turusta ei kulu ylimääräisiä varoja. Viime aikoina yritys on panostanut myös kalustohankintoihin parantaakseen työtehoa entisestään.