Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimuksen mukaan lähes puolet (48 %) 15–24-vuotiaista vastaajista tunnusti haaveilevansa asumisesta itse rakentamassa tai rakennuttamassa omakotitalossa.

Nuoret suomalaiset unelmoivat itse rakennetusta talosta

Itse rakennettu omakotitalo on etenkin nuorten unelma Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimuksen mukaan.

Kampanjatutkimuksen mukaan lähes puolet (48 %) 15–24-vuotiaista vastaajista tunnusti haaveilevansa asumisesta itse rakentamassa tai rakennuttamassa omakotitalossa, kun vain viidenneksellä (20 %) kaikista vastaajista oli samanlaisia haaveita. Eniten rakennushaaveita oli pohjois- ja itäsuomalaisilla vastaajilla (25 %).

– Itse tehdystä omakotitalosta haaveilevien määrä on kuitenkin työllisyytemme kannalta huomattava, muistuttaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Suomalainen rakennusala on erittäin merkittävä työllistäjä, ja kokonaisuudessaan yli 520 000 suomalaista elää rakentamisesta ja rakennusalan palveluista. Juuri kotitaloudet ovat suomalaisen rakennusalan tärkeimmät asiakkaat joko suoraan tai taloyhtiöiden kautta. Kotitalouksien osuus koko talonrakentamisen markkinoista on noin 40 prosenttia, Lausala kertoo.

– Suomalainen rakennusala on erittäin merkittävä työllistäjä, ja kokonaisuudessaan yli 520 000 suomalaista elää rakentamisesta ja rakennusalan palveluista.

Rakennushaaveet työllistävät alaa

Rakennushaaveet ja niiden toteuttaminen on siis enemmän kuin toivottavaa rakennusteollisuuden kannalta. Niistä, jotka asuvat tai haaveilevat asumisesta itse rakentamassa tai rakennuttamassa omakotitalossa 17 prosenttia elää jo unelmaansa, kun toiset 17 prosenttia suomalaisista vasta haaveilee mahdollisuudesta. Tämä herättää toiveita piristyvästä omakotitalorakentamisen noususta. Suomalaisten tekemillä ostopäätöksillä on merkittävä vaikutus koko rakennusalan työllisyyteen.

– Tavallisen omakotitalon rakentaminen työllistää noin viisi henkilöä. Työpanoksesta puolet tehdään työmaalla ja toinen puolikas jalostusketjussa. Yhtä rakennustyömaan työntekijää kohden siis työllistyy toinen työntekijä joko teollisuudessa tai palvelualoilla, Lausala kertoo.

”Sisustusta vaille valmis” on useimpien mieleen

Jos omakotitalon kuitenkin päättäisi rakentaa itse tai rakennuttaa ulkopuolisella, olisi Sinivalkoinen jalanjälki -tutkimuksen mukaan suosituin ratkaisu siihen ”sisustusta vaille valmiina” -toimitus (30 % vastaajista). Tämä valinta oli varsinkin naisten mieleen, sillä he suosivat selvästi miehiä enemmän toimitustapaa, jossa sisustustyö jää itselle. Miehet puolestaan suosivat naisia useammin joko ”avaimet käteen” -toimituksia tai ns. pitkästä tavarasta rakentamista, jossa lähes kaikki tehdään itse ja ammattilaisille jätetään vain pakolliset, lain edellyttämät rakennustyöt.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 ja siihen vastasi 1051 16–75-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.