SK-kaivin_solid-House_4_300_CMYK

Operointia maan alla

Maanrakennusyrityksenä uransa aloittanut SK-Kaivin Oy on siirtynyt vuosien saatossa työskentelemään maan alle. Haastavat louhostyömaat vaativat lujaa ammattitaitoa ja jatkuvaa turvallisuuden huomioimista. 

SK-Kaivin Oy:n kohdalla yrityksen nimi ei kerro aivan kaikkea sen tämän hetkisestä toiminnasta. – Alun perin teimme maanrakennustöitä, pihahommia ja lumitöitä. Talvet olivat kuitenkin maanrakennusalalla hiljaisia, kunnes pääsimme mukaan Vammalan kaivostyömaalle. Siellä syttyi mielenkiinto louhintaan ja kalliorakentamiseen, ja tähän päivään mennessä kyseinen ala on vienyt täysin mukanaan, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Sulo Koivuniemi. – Olemme nykyisellä alallamme yksi pienimmistä, mutta samaan aikaan myös yksi laaja-alaisimmista toimijoista, sillä voimme tarjota asiakkaillemme koko palveluketjun alusta loppuun saakka, mies jatkaa.

Haastavia ja pitkäaikaisia projekteja

Maan alle siirryttyään SK-Kaivin Oy on ollut mukana monessa haastavassa kohteessa, kuten Oriveden kultakaivoksella ja Olkiluodon Posivan onkalon louhinnassa. Tällä hetkellä käynnissä on puolestaan Huittisten kultakaivoksen louhinta.

Projektit ovat pitkiä, jopa kymmenenkin vuoden mittaisia. – Huittisissa olemme olleet nyt viisi vuotta ja louhinta on edennyt 300 metrin syvyyteen, Koivuniemi kertoo.

Työmaa on äärimmäisen haastava ja olosuhteet kaivoksessa vaativat. Siitä kertoo jo sekin, etteivät kaikki ihmiset kykene menemään edes luolan suuta pidemmälle. Oman haasteensa tuo myös kultaesiintymien sijoittuminen kalliossa. Esimerkiksi Huittisissa esiintymät ovat viistossa, joten tunnelia joudutaan myös louhimaan viistottain.

Turvallisuus ennen kaikkea

Työskentely kaivoksessa vaatii huippuunsa hiottua ammattitaitoa ja turvallisuuden jatkuvaa huomioonottamista. Kallion täytyy kestää tunneliin kulkeminen ja siellä työskentely, minkä vuoksi ennen varsinaisia louhintaa joudutaan tekemään erinäisiä lujitustoimenpiteitä. Myös mittavat räjäytykset vaativat aina huolellisen esivalmistelun.

Pahinta, mitä tunnelissa voisi sattua, on luonnollisesti tulipalo tai kallion ennakoimattomat romahdukset. Vakavien vahinkojen varalta jokaisen tunnelissa työskentelevän täytyy kantaa mukanaan turvallisuuspakettia, jonka avulla pärjää lähimpään pelastautumistilaan saakka.
– Olemme onnistuneet toimimaan aina erittäin turvallisesti, eikä vahinkoja ole tapahtunut. Niitä on ehkäisty esimerkiksi työssä käytettävän kaluston ja sähkölaitteiston säännöllisillä viikkotarkastuksilla, Koivuniemi kertoo.

Kivi täytyy tuntea

Louhoksilla työskentelevät miehet ja naiset tuntevat kiven läpikotaisin – miten se irtoaa, miten sitä ammutaan ja porataan, täytyykö louhosta kenties tukea. – Kivi on täysin oma juttunsa, ja menee aikaa, että sen oppii tuntemaan. Ei ole olemassa kirjaa, josta näitä asioita voisi täysin kattavasti opiskella, vaan kokemus sanelee paljon, Koivuniemi tietää. – Sama koskee myös kalustoa. Louhinnassa käytettävät koneet ovat jopa yli miljoonan euron arvoisia, joten niiden käyttö ja kunnossapito vaatii työntekijöiltä aina paljon, mies jatkaa.

Uusien ammattilaisten kouluttamiseksi SK-Kaivin Oy palkkaa riveihinsä mielellään myös alasta innostuneita nuoria. Työhön kasvaminen aloitetaan useimmiten kivenajosta, mutta tehtävien vaatimustaso nousee ajan saatossa karttuvan kokemuksen myötä.

Kehittyvä tulevaisuuden ala

Nuorille osaajille on Koivuniemen mukaan myös jatkuvasti suurempi tarve. – Kaivosammattikouluja on ollut olemassa iät ja ajat, mutta kun Suomen kaivostoiminta 1980-luvulla alkoi hiipua, jäi vähintäänkin yksi tunnelin tekijöiden sukupolvi välistä pois, toimitusjohtaja kertoo.

Nyt maan alle mennään kuitenkin taas koko ajan enemmän, kun ympäri Suomen rakennetaan muun muassa parkkihalleja ja metrotunneleita. – Tämä on ehdottomasti tulevaisuuden ala ja mikä sen hienompaa, toteaa tyytyväinen yrittäjä.

Haastavalla ja mielenkiintoisella alalla toimiminen tuo mukanaan myös yllättäviä etuja: – Pääsemme työssämme joka päivä sellaiseen paikkaan, missä kukaan ei ole koskaan aiemmin käynyt. Harva työntekijä voi sanoa samaa, maan alla työskentelevä Koivuniemi naurahtaa.