paloturva-center_solidhouse_300_CMYK

Palokatkot ovat oleellinen osa toimivaa ja turvallista kiinteistöä

Liian monesta rakennuksesta löytyy palokatkojen osalta puutteita tai niitä ei ole käytännössä ollenkaan. Mahdollisen tulipalon lisäksi, palokatkojen puuttuessa hieman arkisempia ongelmia saattaa ilmetä esimerkiksi tilojen ääneneristävyyteen tai ilmanvaihtoon liittyen. Palokatkojen tärkeys tulisikin muistaa jo kohdetta rakentaessa ja huomioida myös kiinteistön kunnossapidon yhteydessä. Palokatkojen suunnittelu ja asennus vaativat kokemusta ja erikoisosaamista, jota ei välttämättä aina löydy tavalliselta rakennusliikkeeltä. – Työmailla tulee vastaan tapauksia, joihin ei välttämättä löydy palokatkotuotteiden asennusohjeista valmista ratkaisua. Ammattitaitoa on tällöin suunnitella ja hyväksyttää paras ratkaisu, jolla saavutetaan vaatimukset ja varmistetaan, etteivät palo ja savukaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen, Suomen Paloturva-Center Oy:n toimitusjohtaja Topi Taussi kertoo. Palokatkoja asentavalta henkilöltä tulisi löytyä vähintään tuotekoulutuskortti ja nykyisin ammattitaidon voi todistaa myös palokatkoasentajan VTT-sertifikaatilla. – Asennuksista tulisi löytyä suunnitteludokumenttien lisäksi myös työn jälkeinen dokumentaatio, esim. palokatkojen paikantamiskaaviot sekä muut tarvittavat tiedot viranomaistarkastuksiin sekä kunnossapito-ohjeet kiinteistön huoltokirjaa varten. Palokatkotuotteilla tulee olla CE-merkintä ja asennus täytyy tehdä tuotteen ETA-hyväksynnän ohjeiden mukaisesti, Taussi ohjeistaa.

Palokatkot kuntoon

Suomen Paloturva-Center Oy:n tavoitteena on saada kiinteistöjen palokatkot asianmukaiseen kuntoon. – Koska puutteita on lähes jokaisessa vanhemmassa kiinteistössä, työnsarkaa riittänee vielä pitkälle tulevaisuuteen, pohtii Taussi. Olemassa olevien kiinteistöjen osalta voidaan helposti lähteä liikkeelle palokatkokartoituksella, jonka pohjalta on helppo antaa kustannusarvio palokatkojen korjauksista. Usein pelkkä katselmus esimerkiksi kohteen teknisissä tiloissa riittää kertomaan, onko kohteessa akuutteja korjaustarpeita. Uudis- ja peruskorjauskohteissa kaikki lähtee jo suunnittelusta. – Kun kohteen palokatkot suunnitellaan hyvin ja tehdään oikeassa vaiheessa kerralla kuntoon ja jo rakennusvaiheessa huomioidaan kohteen tulevan käyttäjän tarpeet (esim. myöhemmät kaapelivedot), palokatkojen kustannukset ovat vain murto-osa rakennus- ja kunnossapitokustannuksista.

Uusi yritys, paljon kokemusta

Vaikka Suomen Paloturva-Center Oy on perustettu vasta loppuvuodesta 2015, löytyy Taussilta näkemystä ja kokemusta satojen projektien edestä. Viimeisten viidentoista vuoden aikana Taussi on toiminut palokatkoalalla monessa eri roolissa: asentajana, työnjohtajana, suunnittelijana, kouluttajana ja nyt myöhemmin itsenäisenä yrittäjänä ja urakoitsijana. Tuona aikana tehtyjen projektien joukkoon mahtuu niin pienhankkeita, suurempia sairaala- ja kauppakeskushankkeita kuin vuosikausia kestäneitä teollisuus- ja kunnossapitoprojekteja. Yksi mielenkiintoisimmista ja vaativimmista projekteista on ollut Olkiluoto 3 -ydinvoimala, jossa Taussi oli mukana useita vuosia suunnittelemassa, urakoimassa ja dokumentoimassa palokatkoja. Tällaisessa hankkeessa ei luonnollisesti mitään jätetä arvailujen tai olettamusten varaan, vaan jokainen pienikin yksityiskohta, tuote ja menetelmän toimivuus varmistetaan useaan kertaan ja monelta taholta, kertoo Taussi.

Tällä hetkellä Suomen Paloturva-Center Oy:n pääasiallinen toimialue on pääkaupunkiseutu, mutta yritys on valmis projekteihin ympäri Suomen. Palokatkotuotteiden osalta jo 15 vuotta kestänyt yhteistyö HILTIn kanssa jatkuu edelleen. Tarvittaessa käytössä on myös mm. Wurthin ja Protectan tuoteperheet sekä tekninen. Tulevaisuus näyttää tuoreen yrittäjän mukaan valoisalta: – Tarkoituksena on erikoistua rakenteelliseen paloturvallisuuteen ja olla tulevaisuudessa merkittävä valtakunnallinen toimija ja työllistäjä alalla. Kovalla työllä yhteistyössä parhaiden asentajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitetta ei ole varmasti mahdotonta saavuttaa, toteaa Taussi.