Renotech Oy:n tuoteperhe pitää sisällään reilun määrän innovatiivisia palonsuojatuotteita. Turkulaisyrityksen toimintaan kuuluu maahantuonnin lisäksi myös omien tuotteiden kehittäminen ja valmistus.

Palonsuojausta maalla ja merellä

www.renotech.fiRENOTECH_160

 

Renotech Oy:n tuoteperhe pitää sisällään reilun määrän innovatiivisia palonsuojatuotteita. Turkulaisyrityksen toimintaan kuuluu maahantuonnin lisäksi myös omien tuotteiden kehittäminen ja valmistus.

Toimitusjohtaja Bob Talling Renotech Oy:stä on epäorgaanisen kemian ammattilaisena erikoistunut palonsuojausalaan, josta hänellä on jo useamman vuosikymmenen kokemus.

–  Palomiesten tehtävänä on sammuttaa palo, mutta meille tärkeintä on estää palon alku. Pitää panostaa läpivienteihin, palokatkoihin ja erilaisiin paloestoihin. Näin pystytään estämään palon leviäminen ja ylipäätään syttyminen, hän toteaa.

Laivanrakennus tukijalkana

Renotech oli mukana laivanrakennusalan töissä heti toimintansa käynnistysvaiheesta alkaen. Ala tarjoaa nykyisinkin yritykselle vahvasti töitä.

– Aloitimme ensin lattiaratkaisuista. Lattiamassauksissa, teknisissä ja uivissa lattioissa oli palamattomuuden suhteen kovat vaatimukset. Niistä siirryttiin risteilijöiden sisustamiseen, kehitettiin erilaisia komposiittiratkaisuja ja liimoja, Talling muistelee.

Renotech Oy hankki käyttöönsä myös samanaikaisesti sisustustöitä varten ulkomailta erikoistuotteita ja -materiaaleja, jotka sitten hyväksytettiin laivakäyttöön. Juuri risteilijöille tehdyt työt antoivat Tallingin mukaan Renotechille sen varsinaisen alkusysäyksen, jonka avulla yrityksen oli hyvä ponnistaa eteenpäin.

– Kun sitten laivanrakennusalalla oli välillä hiljaisempaa, laajensimme maapuolelle – tarkemmin sanottuna teimme Sedu Koskisen ja Harald-ravintoloiden kanssa kymmeniä ravintoloita. Näissä Renotech toteutti paljon kevyitä, nopeita ja asennusteknisesti helppoja ratkaisuja, jotka ovat täysin palamattomia, ja jotka jopa suojaavat ja tyrehdyttävät paloa, toimitusjohtaja summaa.

Materiaalit käytön mukaan

Puurakentamisessa Renotech panostaa erityisesti puutalojen paloturvallisiin tuuletusratkaisuihin sekä erilaisiin kyllästeisiin ja maaleihin, jotka palotilanteessa estävät liekin leviämistä. Puu siis hiiltyy hitaasti, muttei pala. Käyttötarkoituksen muutoksissa taas esimerkiksi vanhojen betonirakenteiden palonsuojatasoa pystytään nostamaan erilaisia palonsuojamassoja rakenteisiin lisäämällä.

Palomiesten tehtävänä on sammuttaa palo, mutta meille tärkeintä on estää palon alku.

– Suoja-aineiden avulla säästetään määrässä ja painossa. Lisäpaksuus on esimerkiksi vain kolmasosa betoniin verrattuna ja painokin on vain murto-osa, Talling määrittelee.

Tallingin mukaan alan standardit niin maalla kuin merellä ovat kehittyneet huomattavasti hänen alkuajoistaan. Palonsuoja- ja läpivientimassoista ei esimerkiksi palotilanteessa saa vapautua mitään myrkyllistä ainetta.

– Haihtuu vain massaan kemiallisesti sidottua vettä, joka vesihöyrynä vapautuessaan työntää palokaasuja pois ja viilentää tilaa parhaimmillaan sammuttaen alkavan palon.

Standardien lisäksi Talling peräänkuuluttaa silti ammattitaitoa, joka on onnistumisen tae.

– On tietysti tärkeää, että palotarkastuksen tekevä henkilö on pätevä. Lisäksi maahantuojan vastuulla on luonnollisesti kertoa tarkkaan tuotteidensa todelliset ominaisuudet, jotta väärinkäsityksiltä vältytään.