Palokatkomiehet_300_CMYK_Savunpoistoikkuna,-asuinkerrostalo2_Palokatkomiehet-Oy

Paloturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Tarkoista säännöksistä ja lisääntyvästä suunnitelmallisuudesta huolimatta jokaisen meistä olisi hyvä pohtia, miten voisi omalta osaltaan parantaa turvallisuutta sekä kotonaan että työpaikallaan.

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Palokatkomiehet Oy toimii valtakunnallisesti tärkeällä alalla. Toiminnan pääpaino on palokatkoissa, eli kiinteistöjen osastoivien rakenteiden läpivientien tiivistämisessä vastaamaan niille asetettua paloluokkaa. – Esimerkiksi asuinkerrostaloissa osastoivien rakenteiden – seinien, katon ja lattioiden, tulee kestää tulipalon syttyessä tunnin verran ilman että palo- ja savukaasut leviävät huoneistoon tai sieltä pois, kertoo Ora Meckelburg.

Palokatkosuunnittelun ja –asennusten lisäksi Palokatkomiehet toteuttavat kantavien rakenteiden palosuojaustöitä. Heidän toimintaansa kuuluu myös vanhojen kiinteistöjen kokonaisvaltainen paloturvallisuuden suunnittelu, asennustyöt ja kunnossapito käsittäen erilaiset paloturvajärjestelmät mm. savunpoistolaitteistot, palovaroitin- ja turva-/merkkivalojärjestelmät ja alkusammutuskalusto.

Suunnitelmallisuus lisääntyy

Rakennusliikkeille palveluna tarjottava palokatkosuunnittelu on koko ajan kasvava osa-alue. Suunnittelun tärkeyteen on herätty vasta aivan hiljattain, mutta nyt sen hoitaminen on joissain tapauksissa kirjattu jopa ehtona rakennuslupaan. Meckelburg pitää tarkentuvia säännöksiä ja lisääntyvää suunnitelmallisuutta kaikin puolin hyvänä asiana paloturvallisuuden kannalta, etenkin rakentamisen parissa toimittaessa. – Huolelliset suunnitelmat tällä tärkeällä osa-alueella parantavat rakentamisen laatua. Parhaimmillaan myös kustannukset pienenevät, kun samaa asiaa ei jouduta suunnittelemaan/toteuttamaan monta kertaa, hän toteaa.

Suunnitelmallisuuden ohella ajankohtaisia ovat myös erilaiset sammutusjärjestelmät, jotka investointikustannuksistaan huolimatta nostavat merkittävästi kiinteistön paloturvallisuuden tasoa.

Vanhojen kerrostalojen ongelmat

Oman ongelma-alueensa muodostavat kuitenkin edelleen vanhat kerrostalot, joiden kohdalla kaikkien uusien säännösten soveltaminen ei ole aina mahdollista. Samaan aikaan saamme kuitenkin valitettavasti kuulla ihmishenkiäkin vaatineista kerrostalopaloista. – Yhden ongelman muodostavat vanhemmissa lähiökerrostaloissa porrashuoneeseen johtavat kaksiosaiset huoneisto-ovet. Niiden palotekninen toimivuus (tiiveys) saattaa olla puutteellinen. Jos palo syttyy huoneiston sisällä, voi se varsin nopeasti synnyttää ylipaineen, mikä puolestaan vaikeuttaa asunnon sisälle päin avautuvan välioven kautta pelastautumista ja sammutustyötä, Meckelburg kertoo. Lisäksi osastoivien rakenteiden läpiviennit, jotka usein sijaitsevat rakenteiden takana piilossa, muodostavat tiivistämättöminä reitin savukaasuille.

Tärkeintä on tiedostaa riskit

Keinoja paloturvallisuuden omaehtoiseen lisäämiseen vanhoissakin taloyhtiöissä kyllä löytyy, kunhan asukkaat vain tiedostavat mahdolliset riskit. – Usein kyse on aivan tavallisista arjen pienistä asioista. On hyvä miettiä esimerkiksi sitä, ovatko kaikki varapoistumistiet kunnossa tai löytyykö jokaisesta huoneistosta riittävä määrä palovaroittimia, Meckelburg neuvoo. Myös pelastumissuunnitelmiin tutustuminen on hyvä tapa lisätä tietoisuutta. – Tärkeintä on ymmärtää, että turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu meille kaikille, mistä hyvänä esimerkkinä on lisääntyvä omavalvonta, Meckelburg muistuttaa.