Asumisympäristöt muuttuvat, kun erilaisia palvelukonsepteja ilmestyy helpottamaan arjen sujumista.

Palvelullistuminen vaikuttaa asuinympäristöön

www.ed-design.fi

 

Asumisympäristöt muuttuvat, kun erilaisia palvelukonsepteja ilmestyy helpottamaan arjen sujumista. On tärkeää tuoda käyttäjät mukaan jo alueen suunnitteluvaiheessa.

ED Design on useita palkintoja saanut, perinteikäs muotoilualan yritys. Parikymmentä henkeä työllistävän yrityksen päätyö on aiemmin ollut tuotemuotoilu, mutta painopiste on siirtynyt kohti tuote- ja palvelukokonaisuuksien suunnittelua.

– Uuden kehittämisen intohimo on säilytettävä tekemisessä. Se on alan elinehto, luonnehtii muotoilujohtaja Kirsi Svärd, Vuoden teollinen muotoilija 2014.

– Aina on ajateltu kontekstia, johon tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan, mutta ”Service design”-termi kuvaa hyvin työn kokonaisvaltaisuutta, palvelusuunnittelua, jossa täytyy olla mukana monen alan osaajia. Kokonaisuudessa on huomioitava sekä loppukäyttäjien että valmistuksen ja myynnin tarpeet.

 Asiakkaan ideat käytäntöön

– Olemme hyviä luomaan konkreettisia ratkaisuja ja tekemään havainnollistavia visualisointeja ja malleja jo suunnitteluvaiheessa. Innostamme ideoimaan! Vahvuutemme on, että talon sisällä on myös insinöörivoimaa, joka paimentaa muotoilijoita. Emme tee vain kauniita kuvia, vaan ratkaisujen on oltava järkevästi valmistettavissa.

Yrityksellä on laaja palvelutarjotin, ja töitä tehdään monille erilaisille toimialoille. Oma verstas mahdollistaa suurtenkin mallien rakentamisen käytännössä.

– Olen itsekin ollut mukana suunnittelemassa esim. sairaalalaitteita, kuluttajaelektroniikkaa, kodin tarvikkeita sekä pihaympäristöjen jätejärjestelmiä. Erilaisista töistä löytää aina uusia kuvakulmia seuraavaan tehtävään. ED Designin sisälle kertyvä laaja-alainen kokemus, tietotaito ja osaaminen ovat asioita, joita asiakkaammekin arvostavat. Niiden myötä pystymme hyödyntämään toimintamalleja, materiaaleja tai valmistustapoja monipuolisesti.

Palvelut arjen apuna

Suomessakin kehitys kulkee kohti sitä, että kaikkea ei tehdä enää itse, vaan ostetaan palveluja, joiden hankkiminen on yhä helpompaa.

– Yksi konkreettinen esimerkki tästä ovat asuinrakennusten rappukäytävät, joihin on siirtymässä monenlaista tavaraliikennettä. Asukkaille voidaan toimittaa postia ja paketteja, ja kauppias voi tuoda kotiin tilatut ruokatavarat käytävässä sijaitseviin kylmälokerikkoihin, joista asiakas ne noutaa. Uusia palvelukonsepteja kehitellään koko ajan arkea helpottamaan, ja tämä tulee huomoida jo rakennusten ja alueiden suunnittelussa, Svärd pohtii.

Toinen esimerkki palvelukentän laajentumisesta on ED Designin innovaatiokilpailuun kehittämä konsepti kaupunkilaisille, jotka haluaisivat tuottaa osan ruuastaan itse.

– Kaikilla ei ole tarvittavaa taitoa, osaamista tai paikkaa kotiviljelylle ja tällöin asiakas voisi tilata kotiin moduulin, jonka kasvikierrosta huolehtisi ulkopuolinen palveluntuottaja, jolla on tarvittava osaaminen.

Muotoilun toimintatapaan kuuluu olennaisesti käyttäjien kuunteleminen. Svärd pitää tärkeänä, että kun uusia rakennusalueita kaavoitetaan, käyttäjät otetaan mukaan suunnittelemaan.

– Käyttäjäkeskeisyys on ajattelumme lähtökohta ja pystymme tuomaan käyttäjän toiveet käytäntöön, konkreettisiksi ratkaisuiksi. Huolellinen suunnittelu säästää aina aikaa ja rahaa, ja virheet vältetään.