projektia_solid_house_2_magazine_300_CMYK_4_2015

Panosta mukavuuteen!

Toimiva ilmastointi on ennen kaikkea mukavuuskysymys ja parempaan oloon kannattaa olla valmis satsaamaan hieman rahaakin. Tätä mieltä ollaan myös Projektia Oy:ssä, joka vuosikymmenten kokemuksella toteuttaa erilaisia kylmäjärjestelmiä mm. asuntoihin.

Aiemmin ilmastoinnilla tarkoitettiin sekä huoneilman jäähdyttämistä että kosteustasojen muokkaamista, pelkkä ilmanvaihto on hengitysilman varmistamista. Nykyään termistö on hieman hämärtynyt, mutta kosteuden merkitystä ei parane silti unohtaa. – Kesäisin ilma tuntuu raskaammalta ja siten myös kuumemmalta jos se on kovin kosteaa. Jäähdytyksellä myös kuivataan mikä helpottaa olotilaa lämpötilaa enemmänkin. Talvella ilma taas on kuivaa, mikä voi aiheuttaa hengitystieongelmia, kertoo Paavo Mikkola Projektia Oy:stä. Mukavuusalue kulkee noin 20–24 °C vaiheilla, suhteellisen kosteuden pitäisi puolestaan olla 30–50% luokkaa, ulkoilman olosuhteita myötäillen.

Ilmastointiasiat kannattaa ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa, koska silloin erilaisten vaihtoehtojen kirjo on laajimmillaan. Kustannustehokkain ratkaisu lienee investoida useita huoneistoja yhdistävään keskitettyyn laitteistoon. Vanhemmassa rakennuskannassa joudutaan kuitenkin turvautumaan yleisesti asunto- ja tilakohtaisiin ratkaisuihin.

Paavo Mikkola muistuttaa, että sisäilman jäähdytyksestä ja kosteustasapainosta huolehtiminen on erityisen tärkeää etenkin hoivakodeissa ja senioriasunnoissa. – Ikäihmisillä esimerkiksi hengitystieongelmat ilmaantuvat paljon herkemmin kuin nuoremmilla. Kokemus on osoittanut, että toimivaan ilmastointiin satsaaminen on parantanut huomattavasti monen seniorin elämänlaatua ja terveyden tilaa, yrittäjä kertoo.