Raision-kaupunki_300_CMYK

Raision keskusta uudistuu vuonna 2015

Raision kaupunki on tunnettu erinomai­sista logistisista yhteyksistään, sillä onhan se valtatie 8:n ja Ohikulkutien risteyksessä. Kaupungin läpi ajaa päivittäin jopa 16 000 autoilijaa. Heistä monet pysähtyvät kauppa­keskuksen alueelle, mutta tulevaisuudessa myös entistä enemmän kaupungin ydinkes­kustaan. Vuoden 2015 aikana Raision kes­kustaan on valmistumassa sekä kiinteistöjen peruskorjauksia että uusia kehityshankkeita.

– Lähivuosien piristyvä elinkeinoelämä sekä Turun alueen telakalla alkavat työt edesaut­tavat kehityshankkeitamme ja niiden osalta ajoituksemme on paras mahdollinen, ennus­taa Raision kaupunginjohtaja Ari Korho­nen.

Raisiossa panostetaan yrityselämän kehitty­miseen, sillä sitä kautta kaupunki saa lisää vetovoimaa, asukkaita ja työpaikkoja. Ohi­kulkutien varrella oleva kaupallinen vyöhyke on ollut yritysten keskuudessa varsin haluttu, mutta tilaa alueella ei riitä loputtomasti. Rai­sion tulevat kehityshankkeet koskevatkin pääsääntöisesti keskustassa sijaitsevaa Tasa­lan liikekeskusta ja valtatie 8:n varrelle nou­sevaa uutta V8-yritysaluetta.

Keskusta-alueen hanke tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kiinteistöjenomistajien ja keskustan yrittäjien kanssa. Raision tori siirretään Raisiontien varrelta Tasalan liike­keskuksien keskellä sijaitsevalle sisäpihalle, Tasalan aukiolle. Vanhan torin tilalle tulee lisää paikoitustilaa, mikä helpottaa autoili­joiden pääsyä alueelle. Kiinteistöjenomistajat teettävät rakennuksiin korjaustöitä ja julkisi­vuremontteja ja muutenkin aluetta kauniste­taan ja ehostetaan. Näiden toimien toivotaan houkuttelevan keskustaan uusia yrittäjiä.

Asumista lähellä palveluja

Raisiossa palvelut ovat aina lähellä. – Kes­kustasta kilometrin säteellä on päiväkoti, koulu, kirjasto, uimahalli ja muut urheilu­mahdollisuudet. Mitä tulevaisuuden Raisi­osta et löydä, et myöskään tarvitse, naurahtaa Korhonen. Myös keskustan asuntorakenta­miseen panostetaan. Tavoitteena on saada Raisioon lisää asukkaita ja asiakkaita. – Uskomme vahvasti ihmisten löytävän tiensä tulevaisuudessa uudistuvaan keskustaamme.

Lisää yritystontteja

V8-yritysalue nousee Raision pohjoisella puolella, valtatie 8:n varrelle. Lukijat saatta­vatkin tunnistaa sen uudesta ABC:n huolto­asemasta, joka on yksi alueen ensimmäisistä maamerkeistä. Tulevaa kehitystä varten on maa-alueita varattuna yli 100 hehtaaria yri­tystoiminnalle. Kaavoitus- ja maanraken­nustoimet on jo aloitettu. Tavoite on saada alueelle yritysten sekä toimisto- että tuotan­totiloja ja näin ollen kehittää edelleen Rai­sion alueen yritystaloutta.

Myös Raision venesataman alue uudis­tuu. Satama on koko Suomen suurimpia pie­nvenesatamia: 750 laituripaikka. Alueella on myös mittavat veneiden talvisäilytysmahdol­lisuudet. Tämän lisäksi satama on tunnettu hyvistä vesillelasku ja -nosto palveluistaan. Alueen kaavoitus on valmistumassa vuoden 2015 aikana ja mahdollistaa satama-alueen kehittymisen venealan yrityksille. Tavoit­teena on luoda Raision venesatamasta mer­kittävä venekaupan keskittymä.