STM-etelä-suomi_solidhouse_300_CMYK

Rakennusalalla tarvitaan yhteistyötä

Rakentamisessa ei kukaan pärjää yksin, vaan ympärille tarvitaan luotettava joukko eri alojen osaajia. Tähän ajatukseen perustuu myös pääkaupunkiseudulla vaikuttavan maarakennusliikkeen toiminta. 

STM Etelä-Suomi Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva maa- ja pohjarakennusurakoitsija sekä infrarakentaja. Yrityksen monipuoliseen palvelukattaukseen lukeutuvat mm. paalutus- ja louhintatyöt, tukiseinien rakentaminen, vesi- ja viemäröintityöt sekä betoni- ja pihaurakointi. Asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennusliikkeistä, mutta myös kaupungeista, kunnista ja kiinteistöyhtiöistä.

Apuna kattava kumppaniverkosto

STM Etelä-Suomi Oy:n vahvuuksiin kuuluu tehokas kokonaisuudenhallinta maa- ja pohjarakentamisessa. Apuna siinä toimii kattava yhteistyökumppaneiden verkosto. – Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, sillä verkostoistamme löytyy alansa ammattialaisia esimerkiksi paalutukseen tai louhintaan. Oma fokuksemme on hoitaa kokonaisuus mahdollisimman tehokkaasti, ja siksi vahvuutemme pääsevätkin parhaiten esille useita eri maa- ja pohjarakentamisen osa-alueita yhdistävissä projekteissa, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Kimmo Annala.

Konseptin ansiosta asiakas voi ostaa STM Etelä-Suomi Oy:ltä kilpailukykyiseen hintaan koko maa- ja pohjarakentamisurakan. Annala näkee, että tämän kaltainen suuntaus on alalla koko ajan vahvistumaan päin. – Kun rakennusliike lähtee toteuttamaan hanketta, on heille tärkeää päästä mahdollisimman pian tekemään itse runkoa. Verkostojen ansiosta yrityksemme saa porukkaa ja kalustoa paikalle nopeasti sekä kilpailukykyiseen hintaan, Annala perustelee.

Yhteistyö alalla on lisääntynyt

Annala on huomannut, että rakentamisessa suositaan muutenkin yhä enemmän yhteisiä projekteja. – Esimerkiksi allianssityyppiset hankkeet ovat mielestäni hyvä suuntaus, sillä niissä koko ryhmän yhteinen tavoite on saada vietyä projekti läpi hyvällä laadulla, aikataululla ja kustannustehokkaasti. Mikäli halutaan rakentaa projekteja hyvin, täytyy ehdottomasti tehdä yhteistyötä ja istua samalla puolella pöytää, toimitusjohtaja pohtii.

Yhteistyö ei rajoitu pelkästään urakoitsijoiden välille, vaan toimii yhtälailla myös asiakkaan suuntaan.
– Haluamme olla lähellä asiakkaita ja ymmärtää, mitä ja millaisella aikataululla he tarvitsevat. Meillä on osaamista tulla mukaan projektiin jo hyvin varhaisessakin vaiheessa ja työstää sekä ideoida hanketta yhdessä asiakkaan kanssa. Näen että se on osa nykyaikaista kumppanuusmallia, Annala toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan jokaiseen työmaahan tulee lähteä ajatuksella, että se on asiakkaan tärkein projekti sillä hetkellä. – Olennaista on myös miten organisaatio suhtautuu virheisiin. Emme lähde syyttelemään, vaan istumme alas ja ratkaisemme ongelmat, sillä tärkeintä on työmaan eteneminen, Annala lisää.

Osoitus monipuolisuudesta

STM Etelä-Suomi Oy tunnetaan alueellaan luotettavana ja nopeana, mutta ennen kaikkea monipuolisena kumppanina, jonka kapasiteetti riittää myös isojen ja vaativien kohteiden toteuttamiseen. Yksi sellainen on aivan hiljattain valmistunut Vehon uusi toimitila Vantaan Koivuhaassa. – Kyseessä oli haastava ja mielenkiintoinen hanke, jossa olimme päätoteuttajia projektin alkuvaiheen ajan. Isojen maa- ja pohjarakennustöiden ohella teimme kohteeseen myös pihaurakan, eli asfaltoinnit, kivi- ja vihertyöt, Annala kertoo. – Kyseinen kohde kuvastaa mielestäni hyvin meidän tahtotilaamme olla monipuolinen urakoitsija, toimitusjohtaja summaa.

Tulevaisuudessa STM Etelä-Suomi Oy:n tavoitteena on toimia yhä enemmän myös betoni- ja pihaurakoinnin parissa. – Kyseiset osa-alueet liittyvät niin kiinteästi yhteen maarakentamisen kanssa, että jos hoidamme työmaan koordinoinnin myös niiden osalta, pystyy asiakas keskittämään omat resurssinsa jo seuraaviin asioihin, Annala perustelee.