Projektina Introgroup Oy:n toimitusjohtajalle Tomi Lehtoselle jäi mieleen erityisesti Pasilan väliaikainen asema.

Rakentaminen alkaa täältä

introgroup_160www.introgroup.fi

 

Rakentaminen alkaa käytännössä rakennesuunnittelijan pöydältä. Suunnittelijan työ on vastuullista, ja osaamista täytyy löytyä rakennusalalta laaja-alaisesti.

Rakennesuunnittelun ammattilainen Introgroup Oy on suunnitellut monen asuinrakennuksen ja julkisen kohteen rakenteet. Osa projekteista on vienyt turkulaisen yrityksen osaamista ulkomaillekin.

− Erityisesti mieleen jääneitä projekteja ovat olleet Pasilan väliaikainen asema, niin hyvässä kuin pahassa sekä Ruukin Ruotsin kohde, jossa päästiin toimimaan hieman kansainvälisemmässä ympäristössä, muistelee toimitusjohtaja Tomi Lehtonen. Uudiskohteiden lisäksi yritys suunnittelee saneerauskohteita, kuten peruskorjauksia ja laajennuksia.

Vanhan sovittaminen uuteen on haastavaa, mutta palkitsevaa

− Vanhan sovittaminen uuteen on haastavaa, mutta palkitsevaa. Saneerauksissa on erityisen tärkeää selvittää aluksi vanhan rakenteen kunto ja kantavuus, kertoo projektipäällikkö Samuli Saari.

Terästä vai betonia?

Tavallisesti rakennesuunnittelija otetaan mukaan projektiin jo alkuvaiheissa, jolloin yhteistyö arkkitehdin kanssa on tiivistä.

− Niinhän se on, että haaveet ja realiteetit törmäävät usein rakennesuunnittelijan pöydällä. Yleensä arkkitehti suunnittelee ja sitten me katsomme onnistuvatko suunnitelmat, Lehtonen ja Saari nauravat. Rakennesuunnittelu tulisi ottaa huomioon jo luonnossuunnitteluvaiheesta lähtien. Rakennesuunnittelun ammattilainen on yleensä mukana koko rakennusprojektin ajan: − Olemme mukana ainakin runkovaiheen rakentamisen ajan, joskus pidempäänkin, Lehtonen ja Saari kertovat.

Teräsrakentaminen on lisääntynyt viime vuosina sen keveyden takia. Se valikoituukin helpommin näyttäviin ja näkyviin kohteisiin. Myös betoni on edelleen suosittu materiaali: − Betonia menee volyymina valtavia määriä, se vain katoaa sellaisiin paikkoihin jotka eivät ole yleisön nähtävillä, Lehtonen ja Saari pohtivat. Rakenteeksi valikoituu usein materiaali, joka on taloudellisesti paras. Myös tiukat paloturvallisuusvaatimukset voivat rajata teräksen pois. Pääsääntönä kuitenkin on, että materiaali rakenteisiin valitaan kohteen mukaan.

Kokoaan suurempi suunnittelutoimisto

Vaikka Introgroup Oy on toistaiseksi pieni yritys, löytyy sen henkilöstöltä motivaatiota ja osaamista hyvin laaja-alaiseen rakennesuunnitteluun. Suunnittelun tukena yrityksessä käytetään parhaimpia mallinnus- ja laskentatyökaluja.

− Meillä kaikki tehdään 3D:nä, mikä meidän kannaltamme sekä helpottaa että vaikeuttaa suunnittelua. Jos rakennesuunnittelija on kohteen ainoa mallintava suunnittelija, tulee helposti havainneeksi omien asioiden lisäksi myös muiden suunnittelualojen yhteensovitustarpeita joihin luonnollisesti ei voi olla reagoimatta. Joka tapauksessa suunnittelu on siten perusteellisempaa ja virheettömämpää, Lehtonen ja Saari toteavat.

Rakennesuunnittelija on ammatti, jossa vaaditaan osaamista eri rakentamisen aloilta. Ammattilainen tuntee rakentamistavat ja -tyylit, tietää miten materiaalit käyttäytyvät ja tuntee rakentamisen prosessin. Tämä on ehkä monipuolisin ammatti rakennusalalla. Jos on ollut rakennesuunnittelijana, on hyvät valmiudet tehdä muitakin rakennusalan töitä, Lehtonen ja Saari kertovat. Yhdeksi tämän hetken haasteeksi Lehtonen ja Saari nimeävät suuren resurssipulan, joka on tulosta rakentamisen vilkastumisesta. Uusien työntekijöiden kouluttaminen ottaa oman aikansa, sillä suoraan koulun penkiltä ei saada vielä vaadittavan laajaa osaamista.

− Kouluttamiseen menee yli vuosi, ennen kuin työntekijä alkaa olla tuottava, Lehtonen ja Saari kertovat.