Ilma-Otamo_solid_house_4_300_CMYK

Säännöllinen huolto turvaa toimivan ilmanvaihdon

Ilmastointijärjestelmään sijoitetaan rakennusvaiheessa huomattava summa. Laitteistot ovat hienosti suunniteltuja, asennettuja ja jopa oikein säädettyjä, mutta käytönopastus ja säännöllinen huolto sen sijaan unohtuvat valitettavan usein.

Ilma-Otamo Oy on raumalainen ilmastointialan yritys, joka toimii Lounais-Suomen alueella. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluu ilmastointiurakoinnit ja huoltotyöt, ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt, ilmanvaihtokanavien puhdistukset sekä ilmastoinnin kuntokartoitukset.

Ongelmana huollon laiminlyönti

Huollon merkitystä ei voi ilmanvaihdosta puhuttaessa juuri liioitella. – Suunnittelussa ja asennuksessa valvonta on hyvällä tasolla ja uudiskohteiden järjestelmät yleensä toimivia. Sen sijaan ison ongelman muodostaa vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien puutteellinen käytönopastus, huonot säädöt ilmamäärissä ja painesuhteissa sekä huollon laiminlyönti, tietää yrittäjä Tommi Otamo. – Ilmanvaihtoon liittyvät epäkohdat ovat eri vuosikymmenten rakennuksissa moninaiset ja usein ne pahentavat sisäilmanongelmien kehittymistä, jolleivät suoranaisesti synnytä niitä, mies jatkaa. Ilmanvaihtojärjestelmän tekninen käyttöikä voi hyvinkin olla yli 20 vuotta, mutta kuten kaikki muutkin laitteet, myös ilmanvaihtojärjestelmä vaatii huoltoa toimiakseen moitteettomasti. – Säännöllinen ja ennakoiva huolto on tärkeää, ja se tulee myös huomattavasti halvemmaksi kuin pitkäaikainen huollon laiminlyönnistä johtuvien ongelmien korjaaminen, Otamo muistuttaa. Lisäksi vaikutus sisäilman laatuun on merkittävä.

Ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt vaativat erikoisosaamista

Usein ilmanvaihtojärjestelmän huolloksi mielletään pelkkä suodattimen vaihto, vaikka todellisuudessa siihen kuuluu paljon muutakin, kuten laakereiden, käyttöjen, tärinänvaimentimien, palonrajoittimien, käyntiaikojen ja automaation asetusten tarkastus ja huolto. Tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen ovat esimerkiksi ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt, jotka etenkin nykyaikaisten laitteiden osalta vaativat erikoisosaamista. – Mittaus- ja säätötöitä ei voi teettää aivan kenellä tahansa, sillä vaikka tekijöitä löytyisikin, voi heiltä silti puuttua oikeat välineet ja riittävä ammattitaito, Otamo painottaa. Usein hienosti suunniteltu ja asennettu ilmastointijärjestelmä pilataan huonoilla ilmamääräsäädöillä. Ilma-Otamo Oy:llä on vankka kokemus ilmastointijärjestelmien mittaus- ja säätötöistä, sillä yritys tekee jatkuvasti mittaus- ja säätötöitä pientaloista sairaalaympäristöihin ja laivoista teollisuuteen.

Luota ammattilaisen apuun ja ennakoivaan huoltoon

Mikäli oman ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta on epävarma, kannattaa paikan päälle aina tilata alan ammattilainen tarkistamaan tilanne. Vedontunne, kosteus, hajut tai laitteistosta lähtevä ääni ovat selkeitä merkkejä ongelmista ja viimeistään silloin on syytä herätä tutkimaan ilmanvaihtojärjestelmän kunto. Otamo kuitenkin painottaa ennakoinnin osuutta. – Viat eivät tule aina välittömästi ilmi, ja voivat siksi maksaa paljon jo kuukaudessakin. Esimerkiksi, jos lämmöntalteenotto on lämmityskaudella pois käytöstä, yrittäjä tietää. Laitteiston isompi huolto ja puhdistus olisi hyvä tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Säännöllinen toiminnan tarkastus, kulutusseuranta sekä jatkuva sisäilman laadun tarkkailu on paras tapa havaita mahdolliset ongelmat ajoissa.