ukkotalot

Tiilitalo elää tätä päivää

Tiilitalojen suosio ajoittui 1970–80-luvuille, aikaan ennen harkkotalojen rynnistystä markkinoille. Tiilen hyvät ominaisuudet eivät ole kuitenkaan kadonneet mihinkään, ja siksi se on oiva materiaali yhä tänäkin päivänä.

Kaikista rakennusmateriaaleista löytyy tietyt omat hyvät puolensa, mutta tiili voi haastaa kilpailijansa massiivisuudellaan. Rakenteensa ansioista tiilitaloissa sekä lämmönjohtokyky että äänieristys ovat aivan omaa luokkaansa. Poltettu savitiili on myös materiaalina laadukas; se hengittää, on luonnonmukainen sekä halkeilematon ja siksi käypä vaihtoehto niin harkoille kuin puullekin.

Kehittyvä tuote haastaa kilpailijansa

Puutaloon verrattuna tiilitalon rakennuskustannukset ovat hieman kalliimmat, sillä painava materiaali vaatii alleen myös jämerämmät perustukset. Jos tiileen kuitenkin kerran satsaa, saa sen jälkeen nauttia pitkäikäisestä ja kestävästä talosta. Tiilitalo on suhteellisen huoltovapaa vaihtoehto, joten kunnossapitotöihin ei rakennuksen elinaikana juurikaan tarvitse uhrata aikaa.

Nopeaa rakentamista suosineet viime vuodet ovat olleet talo- ja elementtitehtaiden kulta-aikaa. Kuluttajat haluavat nyt valmiita koteja avaimet käteen-periaatteella ja tähän haasteeseen myös tiilen on vastattava. Kehitteillä onkin uudentyyppinen muurausharkko, jonka avulla tiilitalo voitaisiin tulevaisuudessa muurata samanhenkisesti kuin harkkotalot. Keksintö edesauttaisi myös tiilen pärjäämistä hintakilpailussa.

Koko kansan tiilitalo

Rakenteeltaan yksinkertainen tiilitalo on jo vuosien ajan miellyttänyt monen tavallisen suomalaisen silmää, ja siksi sitä voidaankin hyvällä syyllä kutsua varsinaiseksi kansantaloksi. Tiili ei välttämättä taivu yhtä vaihteleviin muotoihin kuin kilpailijansa, mutta sen sijaan rakenteellinen yksinkertaisuus voi helpottaa rakennuskustannusten aisoissa pitämistä. Puu-, metalli- tai betonipalkkeja rakentamisessa hyödyntämällä myös monimuotoisempaa arkkitehtuuria tavoittelevat voivat saada tiilen hyvät ominaisuudet käyttöönsä.

Muotokieleltään simppelin tiilitalon ei silti tarvitse olla ulkonäkönsäkään puolesta samanlainen kuin naapurilla. Yksilöllisyyttä voi tuoda esille esimerkiksi erilaisilla julkisivun rappauksilla tai valitsemalla suosikkinsa tiilien laajasta värikirjosta.