HTM_yhtiöt_solid_house_2_300_CMYK

Tulevaisuutta rakentamassa

Paalutuotteita valmistava perheyritys on kulkenut määrätietoisesti kohti markkinajohtajuutta. Toimintaa vahvistettiin hiljattain myös liiketoimintakaupalla.

Vuonna 1981 perustettu HTM Yhtiöt Oy luottaa kolmeen vahvaan tukijalkaansa – betoniteräksen ja syväperustamiseen tarkoitettujen paalujen valmistukseen sekä teräspalvelukeskuksen pyörittämiseen. Perheyrityksen noin sataa työntekijää johtaa tällä hetkellä Juha Ikonen, joka on tehnyt merkittävää työtä toiminnan laajentamisen suhteen. Hänen myötään HTM Yhtiöt on alkanut panostaa raudoitus- ja paalutusbisnekseen aiempaa voimakkaammin.

Yrityksen pääpaikka sijaitsee edelleen Riihimäen Ryttylässä, mutta tehtaita on tätä nykyä myös Liedossa, Nummelassa ja Turussa.

Liiketoimintakauppa vahvistaa markkinajohtajan asemaa

Sekä Turun että Nummelan tehtaat siirtyivät HTM Yhtiöille vasta aivan hiljattain yrityksen ostettua Rudus Oy:n betonipaalutoiminnan keväällä 2015. Strategisella liikkeellä haluttiin sekä tervehdyttää alaa, vahvistaa omaa markkinajohtajuutta että lisätä HTM Yhtiöiden alueellista kapasiteettia. Uusien tehtaiden myötä yhtiö pystyy entistä tehokkaammin palvelemaan rakentamisen ydinalueita koko Suomessa.

Liiketoimintakauppa osoittaa, että myös alun perin pieni yritys voi pärjätä tiukassa kilpailussa alan suurille toimijoille. – Kilpailukykymme perustuu ennen kaikkea hyvin säädettyyn organisaatioon. Olemme osanneet ennakoida mahdolliset virheet ja kehittää toimintaamme jatkuvasti eteenpäin, kertoo HTM Yhtiöiden liiketoimintajohtaja Reijo Mustonen.

Investointeja tulevaisuuteen

Uutinen liiketoimintakaupasta on otettu pääsääntöisesti ilolla vastaan myös yhtiön ulkopuolella. – Ala kaipaa markkinajohtajaa, joka vastaa sekä laadusta että yleisistä toimintatavoista. Me olemme verkottuneet hyvin alan järjestöihin, joissa näitä normeja laaditaan, Mustonen kertoo.

Liiketoimintakauppa oli harkittu osa HTM Yhtiöiden yleistä strategiaa, jonka tavoitteena on turvata tulevaisuus niin yrityksen tuleville sukupolville kuin asiakkaillekin. – Pohdimme paljon yrityksemme arvoja – ahkeruutta, innokkuutta ja osaamista, ja haluamme myös rakentaa tuota arvoketjua eteenpäin. Olemme aina pitäneet tarkasti suunnan, jonne olemme menossa ja Ruduksen betonipaalutoiminnan ostaminen oli tärkeä etappi sillä matkalla, Mustonen pohdiskelee.

HTM Yhtiöillä on tarkoitus investoida tehtaisiinsa myös tulevaisuudessa, sillä yritys ei kulje vain nopean voiton perässä. Tärkeintä perheyhtiölle onkin tarjota työtä tekeville ihmisille mahdollisuus erilaisiin tehtäviin myös tästä päivästä eteenpäin.

Toisiaan täydentävät tuotteet

HTM Yhtiöiden tuotevalikoimaan kuuluu sekä betoni- että teräsputkipaaluja. Perinteisesti ajatellaan, että kyseiset tuotteet olisivat toistensa kilpailijoita, mutta Mustonen näkee asian toisin. – Molemmat paalut ovat hyvin erilaisia niin ominaisuuksiltaan, toiminnoiltaan kuin käyttökohteiltaankin. Siksi en pidä niitä niinkään kilpailevina, vaan pikemminkin toisiaan täydentävinä tuotteina, mies toteaa.

Helposti saatavilla oleva ja kotimaisista raaka-aineista valmistuva betonipaalu on usein hieman edullisempi vaihtoehto, mutta teräspaalullekin on omat kohteensa. Tuotteen valintaan vaikuttavat aina myös suunnittelijan näkemykset sekä markkinointi. – Uusia teräspaalujamme on käytetty esimerkiksi Turun Loft-tehtaan paalutuksessa, Mustonen kertoo.

Paalutusta on turha pelätä

Markkinoita HTM Yhtiöiden tarjoamille tuotteille pitäisi löytyä myös tulevaisuudessa, sillä parhaat maaperät on rakennettu Suomessa täyteen jo ajat sitten. Vaikka sekä paalutustuotteet että syväperustamisen suunnittelu ovat maassamme ensiluokkaisella tasolla, pitävät monet rakennusliikkeet paalutusta silti edelleen lähes välttämättömänä pahana. – On turha pelätä pehmeikköjä, sillä osaajia paalutusalalta kyllä löytyy – sekä urakoitsijoiden että valmistajien puolelta. Olemme jo pitkään olleet tiiviissä yhteydessä asiakkaidemme kanssa ja uskomme, että yhdessä suunnittelemalla ja ideoimalla voimme rakentaa jatkuvasti parempaa tulevaisuutta, Mustonen vakuuttaa.

Liiketoimintajohtaja kuitenkin toivoo, että alalla panostettaisiin entistä enemmän myös pohjatutkimuksiin. – Siinä säästellään joskus vähän turhaan, Mustonen toteaa.