Työhyvinvointi on monen tekijän summa

Diacor Turku on monelle tuttu aiempana Elonina. Nimi muuttui hiljattain omistajanvaihdoksen yhteydessä, mutta suomalaisen lääkäriaseman asiakkaita palvelee silti edelleen vanha tuttu asiantuntija- ja lääkäriverkko.

Lääkäriaseman asiakaskuntaan kuuluu yksityisten ohella lukuisia yrityksiä, jotka ovat tehneet Diacorin kanssa työterveyshuoltosopimuksen. – Tarjoamme asiakasyrityksillemme erilaajuisia ja räätälöitäviä paketteja, joihin voidaan lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi valita myös monia muita sairaanhoidon erityispalveluita, kertoo Diacorin henkilöstö- ja palvelupäällikkö Oili Karlsson. Yleislääkäritasoisten käyntien ohella tarjolla on mm. työterveyspsykologien tai työfysioterapeuttien palveluita niin yksilöille kuin ryhmillekin.

Diacorissa nähdään tärkeänä osana
työterveyshuoltoa myös yritysten henkilöstöstrategian monipuolinen tukeminen. – Työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttaa terveyden ohella myös monet muut seikat, kuten motivaatio, osaaminen ja yleinen elämäntilanne, tietää työterveyshuollon johtava lääkäri Paula Arvilommi. Säännöllisten terveystarkastusten, sairauspoissaolojen seurannan ja työterveysneuvotteluiden avulla pystytään ohjaamaan yksilöt oikeanlaisen avun luokse ja tarjoamaan ratkaisuvaihtoehtoja koko työyhteisölle.

Fyysisesti haastavalla rakennusalalla työhyvinvointia rokottavat mm. epäterveellinen ruokavalio, tupakoinnista ja työolosuhteista johtuva infektioherkkyys sekä stressi. Arvilommi muistuttaa alan keskijohtoa pitämään henkilöstön ohella huolta myös itsestään. – Kun itsekin voi hyvin, pystyy paremmin myös työntekijöidensä hyvinvoinnin tukemiseen, lääkäri toteaa.