tehorent

Ulkoistaminen näkyy vahvana trendinä

Ulkoistaminen voidaan nähdä erikoistumisena, sillä se on tapa antaa jokaisen erikoisosaajan keskittyä ydinosaamiseensa, mikä lisää yrityksen tehokkuutta. Ulkoistaminen antaa alihankkijoille mahdollisuuden verkostoitua suurempiin organisaatioihin ja näin nauttia niiden koon tuomista eduista.

Sirpa Salonen kokee yritysmaailmassa vallitsevan ulkoistamistrendin olevan hyvä asia, sillä se on yrittäjävetoista työtä, jolloin työteho paranee. Ulkoistaminen lisää alihankkijoiden kysyntää, joka tietää lisää töitä myös Teho-Rentille. Teho-Rent Oy on vuonna 1991 perustettu monipuolinen alihankkijana toimiva yritys, joka tarjoaa mm. sääsuoja- ja telinerakentamista, kiinteistöjen kunnossapitopalveluita sekä siivouspalveluita.

tehorent2Hyvien suhteiden luominen ja ylläpitäminen yhteistyökumppaneihin on Salosen mukaan erittäin tärkeää. Teho-Rent onkin 20 vuoden aikana onnistunut verkostoitumaan ympäri Suomea. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä mm. Cramo Finland Oy:n sekä Virberg Oy.n ja Troax Nordic Ab.n kanssa ja hyvät yhteistyökumppanit ovat aina tervetulleita. Kun yhteistyö on luotettavalla pohjalla, tiedonkulku toimii ja asiakkaiden tyytyväisyys on etusijalla, uusien kohteiden ja yritystoiminnan jatkumisella on erinomaiset mahdollisuudet.

..Tällä alalla työt eivät lopu koskaan, sillä varsinkin korjaus­rakentaminen tulee lisääntymään.

–Pääurakoitsijoidemme kanssa yhteistyö on sujunut saumattomasti ja työmaat ovat heidän osaltaan aina hoidettu esimerkillisesti, Salonen kertoo.

Rakennusalalla on pitkään ollut hiljaista, mutta paremmat näkymät ovat Salosen mukaan olleet havaittavissa keväästä lähtien. Hänen mielestä myös alan tulevaisuus näyttää hyvältä.

–Tällä alalla työt eivät lopu koskaan, sillä varsinkin korjausrakentaminen tulee lisääntymään. On vain oltava tukijalkoja useammalla rakennusalan alueella. Tällöin aina jokin osa-alue kannattelee, kun toisaalla on hiljaisempaa.

Salonen kertoo, että rakentaminen Helsingissä ja Tampereella on hyvinkin vilkasta. Turussa on alkanut vastaava tilanne. Saneeraustarpeen lisääntyessä, telineille ja työvoimalle tulee olemaan lisätarvetta.
Salosen mukaan Turun Telakan nykyiseen tilanteeseen tulisi reagoida nopeasti, sillä se työllistää runsaasti alihankkijoita, mikä taas vaikuttaa koko Turun talousalueeseen.