Suomela sijaitsee Pyhäjärven Alhonselän itärannalla 25 minuutin ajomatkan päässä Tampereelta.

Uudentyyppinen asuinalue, jossa yhdistyvät moderni omakotitaloasuminen ja luonnonläheinen eläminen – Suomela Vesilahdella

Kauniista kulttuurihistoriallisista maisemista löytyvät Pirkanmaan parhaat myytävät tai vuokrattavat tontit. Suomela sijaitsee Pyhäjärven Alhonselän itärannalla. Tonttialue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vesilahden kulttuurimaisema-alueeseen. Sen ominaispiirteitä ovat laajat vesistöt syvine lahtineen, hedelmälliset maa-alueet ja näitä ympäröivät metsät.

Alueelle rakennetaan kaikkiaan 95 omakotitalotonttia, joista 19 on tällä hetkellä valmiina. Tontteihin kuuluvat omat viljelypalstat, kalastus- ja veneilymahdollisuus sekä yhteinen uimaranta. Hanki tontti ja rakennuta unelmiesi koti ainulaatuiselle paikalle!

Asemakaavan omakotitalotontit myydään tai vuokrataan

Suomelan tontit sijaitsevat kauniilla ja historiallisella paikalla Vesilahdella. Seutukunnalla on vuosituhannen mittainen historia. Suomelassa yhdistyvät moderni ihmisläheinen asuminen erinomaisine palveluineen ja puhdas luonto. Vesilahden koulut ja kunnan palvelut ovat lähellä Suomelaa. Alue tarjoaa loistavat harrastusmahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Kalaisat vedet, marjaiset metsät, retkipolut ja hiihtoladut tarjoavat muistorikkaita elämyksiä.

Jokaisella tontilla on osuus yksityisestä yhteisranta-alueesta Pyhäjärven rannassa. Tontilla on osuus kantatilan vesi- ja kalastusalueista Pyhäjärvellä sekä oikeus venepaikkaan.

Yhteisrannan yhteydessä on noin kolmen hehtaarin pelto-alue, josta ostajilla on osuus ja paikka omalle viljelypalstalle.

Suomelan vahvistettu asemakaava tarjoaa mahdollisuuden erilaisille rakennuksille.  Vaihtoehtoja ovat erilaiset rinneratkaisut ja tasamaan tontit.

Porakaivo maalämpöä varten on mahdollinen kaikille tonteille.

Kunnallistekniikka, sähkö ja tietoliikenneyhteydet ovat valmiina. Tontin alueella tehtävät kaivu-, johdotus- ja liitostyöt kustantaa tontin omistaja. Vesilahden kunta asfaltoi Suomelan alueen tiet alueen rakentamisen valmistuttua. Myös aluevalaistus tulee kunnan puolesta.

Tonttien maanrakennustöistä pääosa on tehty. Rakennuksen pohja on täytetty, tasattu ja tiivistetty siten, että perustusten alle ei tarvitse lisätä muuta kuin määräysten mukainen kerros mursketta. Samoin piha- ja nurmialueet on tasattu multa- ja murskekerroksia vaille valmiiksi.

Kunnan palvelut

Vesilahti on perustettu 1869. Kunnan pinta-ala on 354 km2 ja väkiluku on runsas 4500, ja on tällä hetkellä yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Kunnan palvelut luovat pohjan kaikelle julkiselle ja yksityiselle toiminnalle. Kunnasta löytyvät toimivat vesi- ja jätevesiverkostot, liikenneväylät, asuntoalueet, rakennus- ja ympäristöolojen valvonta, kaavoitus, virkistysalueet ja monet muut viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Vesilahden kunnan koulutoimeen kuuluu kolme vuosiluokkien 0-6 koulua sekä yläaste. Ajanmukaiset koulut tarjoavat hyvät puitteet opiskelulle ja liikunnalle. Koulut ovat saaneet kiitosta tiiviistä yhteistyöstä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät myös Vesilahdelta. Terveyskeskus-, vanhustenhoito-, ja lastentarha-palvelut löytyvät kirkonkylältä.