porin-asbestisiivous_solihouse_300_CMYK

Uusi lainsäädäntö parantaa asbestipurun turvallisuutta

Asbestin ja muiden terveydelle haitallisten aineiden kanssa toimiminen vaatii vahvaa osaamista. Alan konkariyritys toivoo, että uuden lainsäädännön myötä riman ali kulkeneet toimijat karsiutuvat pois joukosta. 

Porin Asbestin toiminta kattaa laajalla skaalalla kaikki rakennuksilla tapahtuvat purkutyöt. Vuodesta 1990 yritys on tehnyt normaali- ja asbestipurkua, mutta sittemmin palvelutarjonta on laajentunut myös mikrobi-, haitta-aine ja pölyttömään purkuun sekä suurtehoimurointiin. Kohteita löytyy aina omakotitaloista kerrostaloihin sekä teollisuuteen, pääsääntöisesti Satakunnan alueelta.

Monipuolista osaamista

Asbestipurkua tehdään tällä hetkellä paljon etenkin linjasaneerausten yhteydessä, mutta myös erikoisosaamista vaativille töille on kysyntää. – Esimerkiksi mikrobipurku on lisääntynyt huomattavasti, sillä viimeisen viiden vuoden aikana asiaa on alettu tutkia aiempaa enemmän. Mikrobivauriotalossa asuminen aiheuttaa ihmiselle terveyshaittoja siinä missä asbestikin, kertoo Porin Asbestin toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Pölyttömiä purkuja tehdään niin sairaaloissa kuin asuttavissa omakotitaloissakin, haitta-ainepurussa puolestaan poistetaan esimerkiksi PAH-yhdisteitä, joita löytyy vaikkapa linjasaneerauksen yhteydessä vesieristebitumeista. Myös kerrostalo-elementtien lyijypitoiset sauma-aineet tai tehdasalueiden elohopeamittarit ja loisteputket lukeutuvat haitta-aineiden joukkoon.

Porin Asbestin palvelutarjontaan kuuluu myös suurtehoimurointi, jota voidaan hyödyntää laajojen alueiden siivouksessa. – Suurtehoimurilla pystytään imemään niin hiekkaa, purua, sammalta, tuhkaa kuin huopakattojen suojasepeleitäkin, Heikkilä luettelee.

Uusi lainsäädäntö

Asbestipurku on alana varsin ajankohtainen, sillä sitä koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan tämän vuoden alussa. Uusi laki vaatii, että kohteessa suoritetaan aina asbestikartoitus ja paine-eromittaukset purkutöiden yhteydessä.

Käytännössä jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että alipaineen tasoa mitataan jatkuvasti tallentavan laitteiston avulla. Tällä tavoin voidaan varmistaa, ettei pöly pääse karkaamaan alipaineistetun tilan ulkopuolelle. – Seurantamittaria pidetään kohteessa niin kauan kuin purkutöitä tehdään ja se antaa hälytyksen, mikäli alipaine putoaa liian alas. Koska mittari on tallentava, pystymme ottamaan datan ulos myös tietokoneelle, Heikkilä lisää.

Purkutöiden jälkeen tehdään vielä ilmamittaus, jolla varmistetaan, että tila on puhdas. – Mittaustoimet takaavat sekä työntekijöiden että asukkaiden turvallisuuden, Heikkilä toteaa.

Lainsäädännön vaikutukset

Porin Asbestissa uusi lainsäädäntö otetaan vastaan positiivisin mielin ja sen uskotaan jopa parantavan alan toimintaa. – Toivomme, että tämän myötä alalta jää pois sellaisia toimijoita, joilla ei edes ole purkulupia, Heikkilä sanoo.

Etenkin pienille yrityksille uudet lait voivat tuoda tullessaan isoja konehankintoja, mutta Porin Asbestin kaltaiselle isolle ja vakaalle toimijalle muutoksilla ei ole kovin suurta merkitystä. – Meillä on niin paljon konekantaa, että pystymme toimimaan katkeamattomasti. Mittaustoiminta puolestaan on meille jo melko tuttua, sillä sinisen asbestin eli krokidoliitin osalta lainsäädäntö on ollut huomattavasti tiukempaa jo ennenkin, toimitusjohtaja kertoo. – Yrityksemme tavoite on aina ollut tehdä työt asetusten ja lakien mukaisesti. Omatunto pysyy puhtaana ja illalla on hyvä mennä nukkumaan kun tietää, että on tehnyt kaiken lakien ja asetusten mukaan, hän jatkaa.

Ammattimiesten hommaa

Etenkin asbesti on ollut viime vuosina paljon esillä ja ihmiset etsivät siitä tietoa myös internetistä tai suoraan alan yrityksiltä kyselemällä. – Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan ja koska kyseessä on vaarallinen aine, on parempi aina varmistaa, Heikkilä vahvistaa. – Tarvittaessa voimme käydä katsomassa tilanteen, antaa konsulttiapua tai toimittaa materiaalinäytteet laboratorioon tutkittaviksi, hän jatkaa.

Ilman asiaankuuluvaa osaamista ei asbestin kanssa kannata lähteä leikkimään, koska silloin pahimmassa tapauksessa voi asettaa vaaralle alttiiksi jopa oman perheensä terveyden. – Yksityishenkilöillä ei ole tieto-taitoa jätteiden hävitykseen tai alipaineistukseen, ja silloin asbestilla saadaan helposti saastutettua paljonkin, Heikkilä varoittaa.