Ruskolla on mahdollisuus tarjota tietyn elämäntyylin asumista. Täällä pystytään rakentamaan pientalovaltaisesti, ja palvelut perheille ovat erinomaiset.

vaikuttava kunta Rusko

www.rusko.fi

Varsinais-Suomessa sijaitseva Rusko koostaa yhdessä Vahdon kanssa miellyttävän maaseutukunnan, joka houkuttaa erityisesti nuoria perheitä asuinpaikkana.

Ensimmäinen maininta aivan Turun läheisyydessä sijaitsevasta Ruskosta löytyy jo vuodelta 1337. Itsenäisestä historiastaan huolimatta on 6200 asukkaan Rusko usein vahvasti mielletty Turkuun, vaikka sen kuntaprofiili on yhdessä Vahdon kanssa hyvin omannäköinen. Rusko kiinnostaa erityisesti nuoria perheitä, joita pientalopainotteinen ja Turkuun verrattuna edullinen asuinpaikka kiinnostaa.

– Ruskolla on mahdollisuus tarjota tietyn elämäntyylin asumista. Täällä pystytään rakentamaan pientalovaltaisesti, ja palvelut perheille ovat erinomaiset, kunnanjohtaja Harri Hiitiö kertoo.

Palveluilla Hiitiö tarkoittaa kaikkia arkeen liittyviä palveluita, kuten päiväkotipaikan järjestämistä ja koulujen toimintaa, joihin Rusko on panostanut helpottaakseen perheiden elämää. Asukkaiden ei myöskään tarvitse lähteä kovinkaan kauas saadakseen päivittäistavarakauppojen lisäksi monipuolisempaa myymälätarjontaa.

– Ruskolta on 10 kilometriä matkaa Turkuun, joten palvelut ovat joka tapauksessa lähellä. Julkiset liikenneyhteydet ovat toimivat, mutta myös yksityisautoilijoiden on helppo kulkea moneen suuntaan, Hiitiö painottaa viitaten esimerkiksi Turun ja Raision ympäristöstä löytyviin suuriin ostoskeskuksiin.

Asumisen helppoutta

Rusko tarjoaa kuntalaisille erinomaisen sijainnin lisäksi rauhallista, luonnonläheistä ja edullista asumista. Kunta onkin houkuttanut uusia asukkaita sopivan tasaiseen tahtiin. Hiitiö kertoo, että noin sadan hengen kasvuvauhti vuosittain on ollut Ruskolle sopiva, jotta palvelukapasiteetti on voitu ylläpitää toivotunlaisena. Myös Ruskon ympärillä tapahtuvalla talouden kehityksellä odotetaan olevan positiivista vaikutusta asukasmäärään tulevaisuudessa.

– Yritysten tilanne on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa erittäin hyvä. Isoja asioita on tapahtunut esimerkiksi Turun telakalla, unohtamatta lääketeollisuuteen tehtyjä investointeja tällä alueella. Tässä mielessä näkymät ovat erittäin positiiviset, Hiitiö toteaa.

Ruskolla ja Vahdon taajamassa pinta-alaa oman kodin rakentamiseen löytyy rutkasti ja kunta on valmis myös laajentamaan olemassa olevia kaava-alueita tarvittaessa. Hiitiön mukaan pienen kunnan vahvuutena on sen kyky vastata kysyntään joustavasti ja nopeallakin aikataululla.

– Tonttiemme rakennusneliöiden hinnat vaihtelevat paikasta riippuen 20-30 euron välillä. Pyrimme pitämään hinnat kilpailukykyisinä, mikä ei tarkoita vain tontin hintaa, vaan kaikkia rakentamiseen ja elämiseen liittyviä maksuja.

Asukkaat rakentavat kunnan identiteettiä

Ruskon identiteetti kiteytyy hyvin sen vaakunaan; kolme kultaista viikatetta symbolisoi soljuvaa yhteiseloa kruunun ja talonpoikien välillä, joiden kaikkien käytössä olivat aikoinaan yhteiset metsät. Ruskon kunnanjohtaja Harri Hiitiö korostaa, että samanlaista yhteisöllisyyttä 6200 asukkaan Rusko ja siihen kuuluva Vahto haluavat viestittää myös tänä päivänä.

– Ruskolla on vahva identiteetti kuntalaisten kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntalaiset haluavat olla vaikuttamassa palveluidensa käyttämiseen ja kehittämiseen. Koen, että tietynlainen osallisuuden teema on meillä vahvasti esillä myös tulevaisuudessa. Kun identiteetti on jo valmiiksi vahva, osallistumista on helppo kehittää.

Sote mietityttää kunnissa

Yhteisöllisyyden tarvetta koetaan tällä hetkellä monessa kunnassa eduskunnassa valmisteilla olevan sote-suunnitelman vuoksi. Erityisenä huolenaiheena ovat olleet jo etukäteen kuntalaisten palvelut ja niitä koskevat muutokset.

– Sote-uudistuksen toteutuminen tuo varmasti haasteita, koska myös paljon perhepalveluita tullaan siirtämään muiden järjestettäväksi. Kunnille kun ei ole vielä annettu takeita siitä, pystyvätkö ne vaikuttamaan palveluiden toteutumiseen lähipalveluina ja miten ne järjestetään tulevaisuudessa, Hiitiö pohtii.

Ruskolla kuntavaalit ovat olleet perinteisin keino vaikuttaa alueen toimintaan ja kehittymiseen. Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon on erityisen tärkeässä osassa myös uuden valtuuston pöytäkirjoissa.

– Ihmiset haluavat vaikuttaa kuluttajina palveluihin ja kuntavaalit ovat aina olleet se perinteisin väylä. Nyt kun joudumme miettimään kunnan roolia tulevaisuudessa, tulee kuntalaisten rooli vahvistumaan entisestään kuin itsestään, Hiitiö toteaa.