Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy on koko Suomessa sekä maalla että merillä ja sisävesillä toimiva ruoppaus- ja vesistörakentamisen vahva ammattilainen.

Vain uskalikko menee heikoille jäille raskailla koneilla

– Vesirakennusalalla talvisin jään päältä tehtäviä töitä pitäisi välttää, koska työturvallisuutta ei voida taata. Huonot talvet heikentävät jäätä ja koneita on pudonnut, ihmisiä kuollutkin. Nykylaitteilla työ sujuisi nopeammin kesällä, ja lopputuloskin olisi parempi, mutta ympäristömääräykset kieltävät tekemisen kesällä luontoa häiritsevänä. Asiaan tulisi puuttua jollakin tavalla, avaa keskustelun vakavasta puutteesta Lopen Maa- ja vesirakenne Oy:n toinen omistaja Pertti Telin, joka ei päästä omia työntekijöitä talvella jäälle raskaalla kalustolla lainkaan. Telin itsekin koki kovat paikat koneen alkaessa vajota jään läpi kohti syvyyksiä vuonna -98.

– Hytti täyttyi vedellä. Pääsin kattoluukusta ylös, hän muistelee.

Ponttaus uusimpana palveluna

Telin on toiminut alalla kolme vuosikymmentä, yrittäjätoveri Tarmo Toivonen 20 vuotta. Riihimäkeläinen yritys tekee ruoppausalan töitä, putkistourakointia ja putkistojen hitsausta vesistöihin ja rakentaa laitureita ja rantapenkereitä. Uusin palvelutulokas on ponttauskoneella suoritettava ponttaus.

Työskentelyalue kattaa koko Suomen, ja töitä tehdään niin merellä kuin sisävesissäkin monipuolisella kalustolla, joka huolletaan omalla konepajalla. Toiminnan runkoporukka käsittää omistajien lisäksi neljä työntekijää, ja Pertti Telin antaakin mielellään kiitosta hyvälle henkilökunnalleen.

– Kyllä rautainen, ammattitaitoinen henkilökunta on yrityksen selkeä vahvuus. On kiiteltävä myös omaa perhettä tuesta vuosien varrella. Lopuksi terveiset kaikille yrittäjille, etenkin ruoppausalan yrittäjille!