Vanha vankila uuteen loistoon!

Verkaranta Kiinteistöt Oy on vanhojen rakennusten peruskorjauksiin sekä saneerauksiin erikoistunut rakennusliike. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Olli Ojala on itse syntyperäinen turkulainen. Lapsuusvuosiaan hän on viettänyt Kakolan vankilan läheisyydessä, jonka johdosta hänen kiinnostus mittavaa vankilan korjausrakennusprojektia kohtaan heräsi. Kesäkuussa 2015 yritys osti Kakolan vankilakokonaisuuden.

– Peruskunto rakennuksissa on yllättänyt positiivisesti, rakennukset seisovat tukevalla kalliopohjalla ja ovat näin ollen pysyneet suorassa ja peruskorjauksia on myös tehty säännöllisin väliajoin, Ojala kertoo. Vanhoja korjattavia rakennuksia vankilakokonaisuudessa on noin 27 000 kerrosneliötä, mikä vastaa lähes kymmentä kerrostaloa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan asuntoja on kaavailtu vankilarakennuksiin jopa 200 – 250, pinta-alan vaihdellen 20:stä aina 250 neliömetriin. Lisäksi kaavamuutoksen alla olevaan Kakolan Torniin on tulossa 50 – 100 asuntoa mikäli kaava vahvistetaan. Verkaranta Kiinteistöt Oy:n ensisijainen tavoite on purkaa vanhaa mahdollisimman vähän ja näin ollen pyrkiä säilyttämään rakennuksen historia. – Päällimmäinen ajatus on saada Kakola uuteen loistoon, uuteen käyttöön ja ennen kaikkea monenlaiseen käyttöön, kertoo Ojala. Asuntotuotannon lisäksi on vankilarakennuksiin suunnitteilla myös liiketiloja palvelemaan Kakolaa kokonaisuudessaan.

Mittava korjausrakentamisen hanke työllistää Turussa useampana vuonna noin 100 rakennusmiestä. – Visio olisi saada hanke meidän osaltamme valmiiksi 5 vuoden päästä rakentamisen aloittamisesta. Haasteita vanhaa vankilaa saneerattaessa tuo esimerkiksi pienet ikkuna-aukot, joita joudutaan avartamaan satoja. Tämä on suurin julkisivuun näkyvä muutostyö, kertoo Ojala. Vastaisuudessa vankila-alueen portit toivottavat tervetulleeksi alueelle myös vierailijoita.