vsv-energia_solid_house_300_CMYK

Vihreämpää kaukolämpöä

Yhä useammat energia-alan yritykset satsaavat tänä päivänä vihreyteen. Niin tekee myös Uudenkaupungin kaukolämmön tuotannosta vastaava VSV-Energia Oy.

VSV-Energia Oy on Vakka-Suomen Voiman 100 % omistama tytäryhtiö, joka vastaa mm. kaikesta kaukolämmöntuotannosta Uudessakaupungissa. – Myös Laitilassa omistamme Laitilan kaukolämpöyhtiöstä lähestulkoon puolet, kertoo yhtiön tuotantojohtaja Mika Salo.

VSV-Energian omistuksessa on osuuksia niin vesi- ja tuulivoimaloista kuin kotimaista biomassaa polttavista voimalaitoksistakin. Yhtiö on mukana myös Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa.

Uudenkaupungin hanke

Viime vuoden syyskuussa syntyi investointipäätös Uuteenkaupunkiin rakennettavasta 20 MW:n kaukolämpölaitoksesta, joka tulee käyttämään polttoaineenaan kotimaista puuta. Hankkeen budjetti on noin 18 miljoonaa euroa ja sen olisi tarkoitus valmistua kuluvan vuoden lokakuussa.
– Jo vuonna 2009 ostettuamme Valmetilta heidän lämpökeskuksensa sovimme, että tulevina vuosina öljystä tullaan siirtymään biopohjaiseen lämmöntuotantoon, kertoo Salo hankkeen taustoista.

Pian valmistuva lämpölaitos käyttää vuodessa noin 100 000 MWh polttoainetta, mikä tarkoittaa käytännössä uuden rekkalastin saapumista laitoksen tontille noin kahden tunnin välein. Polttoainesopimukset on jo tehty paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa viideksi vuodeksi eteenpäin.
– Metsänhoitoyhdistys Lounametsä toimittaa tontillemme kokonaista puuta, jonka sitten itse haketamme, Salo kertoo. Metsähakkeen lisäksi lämpölaitoksessa on tarkoitus polttaa myös turvetta.

Hankkeen kotimaisuusaste on korkea, sillä sekä kattilatoimittaja että urakoinnista vastaavat rakennusliikkeet tulevat Suomesta. Valmis voimalaitos lisännee alueellisia työpaikkoja myös polttoaineketjussa.

Tavoitteena vakaa tuotanto jo kustannustehokkuus

Uusi lämpölaitos takaa osaltaan vakaan energian hinnan alueen kaukolämmön kuluttajille. – Itse asiassa alensimme hintaa jo maaliskuussa 5€/MWh, eikä tulevaisuudessakaan pitäisi olla korotuspaineita, Salo lupailee. Mikäli lämmönkulutus pysyy entisellään, ei VSV-Energia näe tarvetta lisärakentamiselle, vaikka lämpölaitoksen tontilta löytyisi kyllä tilaa laajennuksillekin.
– Aika näyttää, hankkeen myötä kaukolämmön markkinointi ja uusien asiakkaiden etsiminen Uudenkaupungin alueelta on toki entistä ajankohtaisempaa, tuotantojohtaja pohdiskelee.

” Tulevaisuus näyttääkin kaikin puolin hyvältä sekä yhtiön että kaukolämpöasiakkaan näkökulmasta katsottuna ”

Tulevaisuus näyttääkin kaikin puolin hyvältä sekä yhtiön että kaukolämpöasiakkaan näkökulmasta katsottuna. Kun suuret investoinnit on tehty ja fossiilisista polttoainesta siirrytty ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin, voidaan viimein keskittyä vakaaseen tuotantoon ja kustannustehokkuuden hakemiseen. Hinnan ohella kaukolämmöllä on monia muitakin valtteja: – Toimitusvarmuus on yksi tärkeimmistä eduistamme. Esimerkiksi viime vuoden aikana VSV-Energialla ei ollut yhtään suunnittelematonta häiriötä lämmönjakelussa, Salo kertoo.